กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และนายสัตว์แพทย์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ คือ ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวนศาสตร์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายละเอียดที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของหน่วยราชการต่างๆ ส่วนภูมิภาค สังกัด กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธ์พืช