กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 
สำหรับกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) จะประกาศให้ทราบ 
ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557  ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
ทางเว็บไซต์
http://job.dnp.go.th และ http://www.dnp.go.th/DnpTest2014.asp 
และเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สมัครสอบ


  ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
 
 
   
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
   
   
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้สามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
 
 
   
  ประกาศกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ปีงบประมาณพ.ศ. 2557  
 
 
   
  ประกาศกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ปีงบประมาณพ.ศ.2557  
 
 
   
  การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
 
 
   
  ตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน สามารถตรวจสอบได้ที่ การรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ  
   
   

 
 
 
 
powered by INET